SERVIS INJEKTORA

Metod i redosled operacija

ISPITIVANJE I POPRAVKA

U našem servisu možete dobiti veliki spektar usluga vezano za ispitivanje I popravku pumpi i dizni najstarijih generacija, preko složenijih, do najmodernijih sistema ubrizgavanja.

ŠTA SE RADI NA SERVISU INJEKTORA?

Rastavljanje i pranje svih sastavnih delova injektora u ultrazvučnom uređaju (upotreba specijalnih alata i osnovna vizuelna provera delova)

Pregled vitalnih delova injektora mikroskopom (sklop hidrauličnog ventila, uložak brizgaljke, telo injektora…)

Sastavljanje injektora (ugradnja novih teflona, uloška brizgaljke)

Kalibriranje injektora uz pomoć elektroničkog komparatora i softwera za proveru parametara dinamičkog kapaciteta, otpora, indukcije i izolacije magnetskog ventila

Ispitivanje ubrizganih količina goriva u celom režimu rada injektora, merenje vremena odziva koje protekne od električne pobude do početka ubrizgavanja piezo senzorima

Dodela novog „koda“ injektora na osnovu izmerenih vriednosti količina goriva i vremena odziva koje se bez obzira na precizna podešavanja razlikuju